โซลูชัน

วินเนอร์ซอฟต์ให้บริการคำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าตามความต้องการทางธุรกิจ ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในโซลูชั่น กระบวนการอนุมัติ สำหรับกลุ่มธุรกิจ FSI, ภาคการผลิต และภาครัฐ เรานำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Nintex Workflow

WinnerSoft มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจในองค์กรโดยใช้ Nintex K2 เพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และใช้ทรัพยากร อย่างเต็ม ศักยภาพ เรามีประสบการณ์อย่างยาวนานในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเวิร์กโฟลว์เพื่อ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยเวิร์กโฟลว์ Nintex K2 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับธุรกิจของคุณในการจัดการทรัพยากรที่หลากหลาย เช่น เวลาและต้นทุน ซึ่งนำไปสู่ ผลประกอบการที่มากขึ้นSOLUTION DEMO

UiPath

UiPath จะเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็น Robotic Process Automation โดยใช้ Digital Workforce ซึ่ง Digital Workforce จะช่วยให้ธุรกิจได้รับผลผลิต ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความยืดหยุ่นสูงขึ้น สามารถทำงานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ขจัดข้อผิด พลาดของมนุษย์ ลดต้นทุน และจัดการได้ง่ายขึ้น UiPath สามารถใช้ได้ในทุก อุตสาหกรรม ทุกกระบวนการ และทุกที่ WinnerSoft มีภูมิหลังในองค์กรด้าน แอปพลิเคชันทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง สามารถเปลี่ยนธุรกิจของคุณให้เป็นแพลตฟอร์ม ดิจิทัล และได้รับประโยชน์จากการใช้ Digital Workforce SOLUTION DEMO