หน้าแรก

โซลูชัน

วินเนอร์ซอฟต์ให้บริการคำปรึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าตามความต้องการทางธุรกิจ ทีมงานของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในโซลูชั่น กระบวนการอนุมัติ สำหรับกลุ่มธุรกิจ FSI, ภาคการผลิต และภาครัฐ เรานำเสนอโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Nintex K2 Workflow

WinnerSoft มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจในองค์กรโดยใช้ Nintex K2 เพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และใช้ทรัพยากร อย่างเต็มศักยภาพ SOLUTION DEMO

Nintex partner, k2 partner, k2 implementor, workflow service

Nintex Promap

WinnerSoft มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจในองค์กรโดยใช้ Nintex K2 เพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และใช้ทรัพยากร อย่างเต็มศักยภาพ SOLUTION DEMO

Nintex partner, k2 partner, k2 implementor, Document generated

Nintex DocGen

WinnerSoft มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจในองค์กรโดยใช้ Nintex K2 เพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และใช้ทรัพยากร อย่างเต็มศักยภาพ SOLUTION DEMO

Nintex partner, k2 partner, k2 implementor, workflow service

Nintex Workflow Cloud

WinnerSoft มุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจในองค์กรโดยใช้ Nintex K2 เพื่อเร่งกระบวนการทางธุรกิจให้มีความคล่องตัวมากขึ้น และใช้ทรัพยากร อย่างเต็มศักยภาพ SOLUTION DEMO

Kryon

Kryon จะเปลี่ยนธุรกิจของคุณเป็นกระบวนการอัตโนมัติผ่านการใช้ Digital Workforce SOLUTION DEMO

ลูกค้าของเรา

ข่าวสารและบทความ

ข่าวสาร

ร่วมงานกับเรา

Developers

Customer Centric: วิจัย ออกแบบ และพัฒนาตามการใช้งานของลูกค้าซึ่งช่วยให้พวกเขาทำสิ่งต่าง ๆ ได้สำเร็จ

การขาย
และการตลาด

พัฒนากลยุทธ์และแนวทางการขาย สร้างความสัมพันธ์และการค้า

IT Application
Supports

Empowering people: ริเริ่มและตอบสนองความต้องการด้าน IT เพื่อช่วยให้บุคคลากรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Project
Coordinators

การทำงานร่วมกันและประสานงาน : ดูแลและบริหารจัดการกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็น

เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

Winner Soft เป็นบริษัททีจัดตั้งขึ้นใหม่ เมือเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2563 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(Enabling Technology)
ภายในองค์กร เราคือบริษัทผู้ให้
คำปรึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
เช่น เวิร์กโฟลว์ Nintex K2 และ UiPath

ทีมงานของเราเป็นกลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 18 ปี
ในการให้คำปรึกษาและปรับปรุงโซลูชั่น IT สำหรับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

เราพร้อมรับฟังคุณเสมอที่ WinnerSoft ติดต่อเราวันนี้
เพื่อค้นหาโซลูชัน IT ที่ประยุกต์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด