เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร

Winner Soft เป็นบริษัททีจัดตั้งขึ้นใหม่ เมือเดือนกุมภาพันธ์
ปี 2563 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(Enabling Technology)
ภายในองค์กร เราคือบริษัทผู้ให้
คำปรึกษาที่มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
เช่น เวิร์กโฟลว์ Nintex K2 และ UiPath

ทีมงานของเราเป็นกลุ่มที่ปรึกษา ซึ่งมีประสบการณ์กว่า 18 ปี
ในการให้คำปรึกษาและปรับปรุงโซลูชั่น IT สำหรับลูกค้า
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ